Пріорітетні завдання на 2014 - 2015 навчальний рік

       З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. Педагогічний колектив дошкільного  закладу в 2015 навчальному році визначає такі пріоритетні завдання:

  1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами, шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.
  2. Розпочати роботу по формуванню духовно-моральних якостей, патріотичної свідомості  дітей у процесі ознайомлення з природою рідного краю.
  3. Поглибити роботу щодо підвищення іміджу педагога дошкільного закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, а також профілактики емоційного вигорання.
  4.  Розпочати роботу по поступовому впровадженні раннього навчання іноземної мови в дошкільному навчальному зкладі, для подальшого оволодіння дошкільниками графічними системами мови .