Пріоритетні напрямки:

 • забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина", програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
 • забезпечення  наступності  в роботі  з  дітьми старшого дошкільного  віку та  учнями  перших  класів та створення розвивального життєвого простору ;
 • створення  розвивального  простору для  дітей  дошкільного  віку; 
 • забезпечення фізичного, психологічного та морального здоров'я;
 •  розвиток інтелектуальних якостей дошкільників;
 • розвиток творчих та розумових здібностей дитини;
 • об'єднання зусиль сім'ї та дошкільного закладу у вихованні здорової, всебічно розвиненої, компетентної дитини;
 •  соціально-педагогічний патронат сім'ї;
 •  особистісна орієнтація;
 •  формування гуманістичних цінностей;
 •  оновлення принципів, змісту та освітніх технологій;
 • орієнтація на формування життєвої компетентності дитини;
 •  пріоритет інтересів дитини перед усіма іншими;
 • формування свідомого, відповідального ставлення до життя;
 •  творча самореалізація педагогів.