Плани і програми

Пріоритетні напрямки:

Забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина".

Пріорітетні завдання на 2014 - 2015 навчальний рік

       З метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. Педагогічний колектив дошкільного  закладу в 2015 навчальному році визначає такі пріоритетні завдання: