Освітні програми, що реалізуються в закладі

            Організація освітньої діяльності в КЗ «ДНЗ №19 ВМР» у 2017/2018 навчальному році базується на змісті:  Законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного вихован- ня дітей та молоді на 2016–2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015,  Базового компонента дошкільної освіти,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв. наказом МОН від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затв. постановою КМУ від 20.03.2003 № 305),  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних за- кладів (затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234). 

Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом дошкільної освіти

У 2017/2018 навчальному році Комунальний заклад

«Дошкільний навчальний заклад № 19 Вінницької міської ради»

освітньо-виховну роботу здійснює за програмами:

"Дитина" освітня програма для дітей від 2 до 7 років  

Англійська мова для дітей дошкільного віку

"Дитина у світі дорожнього руху" програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

"Про себе треба знати, про себе треба дбати " програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

"Безмежний світ гри з LEGO" програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації

"Афлатот" програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років