Оголошуємо конкурс

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

Дошкільний навчальний заклад № 19

м. Вінниця, вулиця Малиновського, 21

тел. 67-47-99; 67-48-75

Код ЄДРОПУ 39498035

 

Наказ

03  березня 2015 р.            м. Вінниця              № 39

 

Про проведення конкурсу

та затвердження Положення

про проведення конкурсу

«На кращий  логотип і слоган КЗ «ДНЗ № 19»

                 З метою залучення уваги батьківської громади до закладу, посилення взаємодії з родиною, підвищення іміджу закладу у соціумі

Наказую

1.  Провести у період з 12.03.2015 року  по 25.03.2015 року конкурс «На кращий  логотип і слоган КЗ «ДНЗ № 19».

2. Затвердити Положення про конкурс на кращу назву, логотип і слоган КЗ «ДНЗ № 19» (Додаток 1).

3. Для оцінювання конкурсних робіт та підведення підсумків конкурсу створити конкурсну комісію у складі:

Голова комісії: Харматова В. Ю., завідуюча ДНЗ.

Члени комісії:   Агамірзоєва Т. Б., вихователь-методист;

Мачушенко К. Ю., музичний керівник;

Іваніщева О.В., голова БК закладу;

Кяпп Л. І., медична сестра ДНЗ.

4. Відповідальною особою за проведення конкурсу призначити вихователя методиста Агамірзоєву Т. Б.

5. Вихователю методисту Агамірзоєвій Т. Б.

5.1. Розмістити інформацію про конкурс на офіційному сайті ДНЗ №19.

5.2. В визначені у Положені терміни провести прийом заяв та конкурсних робіт, належним чином оформивши їх.

5.3. Оформити протоколи засідань конкурсної комісії не пізніше ніж через три дні після її засідання.

6 . Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідуюча ДНЗ № 19                                                        В. Ю. Харматова

ДОДАТОК 1

 

Положення

про проведення конкурсу «На кращий  логотип і слоган КЗ «ДНЗ № 19»

1.Загальні положення

 1.1 . Положення про конкурс «На кращий  логотип і слоган КЗ «ДНЗ № 19» ( Далі - конкурс ) є основним документом для проведення конкурсу та визначає загальний порядок і умови підготовки, організації та проведення конкурсу.

 1.2 . Метою конкурсу є створення сучасного і привабливого образу дошкільного закладу, зберігаючи його індивідуальність.

 1.3 . Завданнями конкурсу є визначення кращого логотипу та слогана дошкільного закладу .

 1.4 . Функції з визначення результатів конкурсу покладаються на конкурсну комісію, склад якої затверджується наказом по ДНЗ.

 1.5 . Інформація про терміни, умови проведення і результати конкурсу розміщується на офіційному інтернет- сайті ДНЗ.

2.Засновник  і організатор конкурсу

 2.1 . Засновником і організатором конкурсу є адміністрація КЗ «ДНЗ № 19».

 2.2 . Адміністрація КЗ «ДНЗ № 19» забезпечує оперативне висвітлення ходу і підсумків конкурсу, знайомство з конкурсними роботами .

3 . Терміни проведення конкурсу

3.1 . Конкурс проводиться з 13.03.2015 року по 25.03.2015 року.

3.2. Заявки на участь у конкурсі з поданими роботами приймаються до 23.03.2015 року включно.

3.3. Підведення підсумків І етапу конкурсу проводиться з 23.03.2015 року по 25.03.2015 року.

3.4. Оголошення переможців відбудеться на загальносадових батьківських зборах у квітні 2015 року.

  4 . Умови проведення конкурсу

4.1 . У конкурсі можуть брати участь вихованці закладу, члени родин вихованців, педагоги,  а також  авторські колективи до складу яких можуть входити перераховані вище категорії учасників.

4.2 . Кожен учасник може надати на конкурс не обмежену кількість робіт в одній або обох номінаціях одночасно.

4.3 . Запропоновані на конкурс логотип і слоган повинні бути позитивними, оригінальними і створювати впізнаваний образ закладу, відбиваючи його специфіку. Логотип повинен містити оригінальне зображення назви ДНЗ.

4.4 . Конкурс проводиться за двома номінаціями:

- Кращий логотип дитячого садка ;

- Кращий слоган дитячого садка.

4.5 . Слоган має бути милозвучним , українською мовою і не викликати  негативних асоціацій на інших мовах.

4.6 . Запропонований слоган повинен складатися з двох-п’яти слів і бути зрозумілим як для дорослих так і для дітей.

4.7 . Вимоги до конкурсного  матеріалу:

4.7.1 . Роботи в номінації «Кращий слоган дитячого садка приймаються:

• в електронному вигляді у форматах * док , * DOCX ;

• в друкованому варіанті на аркуші формату А4.

• в рукописному варіанті - виконані розбірливим почерком на аркуші формату А4.

 4.7.2. Роботи в номінації «Кращий логотип дитячого саду» приймаються в. електронному вигляді у форматі * JPG , в рукописному вигляді - на аркушах формату А4 в будь-якій техніці («аплікація», «малювання», «комп'ютерна графіка» тощо) .

4.8. Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету - заяву про участь (Додаток). Заяви з порожніми графами або з наявністю виправлень і помарок, подані з порушенням термінів, до участі в конкурсі не допускаються.

4.9. Роботі кожного Учасника присвоюється індивідуальний порядковий номер. Анонімність учасників конкурсу зберігається до підбиття підсумків.

4.10. У разі перемоги в конкурсі передбачається обов'язкова письмова згода учасника про передачу виключного права на використання представленого ним проекту логотипу та салогану засновнику конкурсу адміністрації КЗ «ДНЗ № 19».

 4.11. Заява та конкурсні матеріали подаються методисту Агамірзоєвій Т. Б.

 5 . Організація конкурсу

 5.1 . Роботи Учасників конкурсу оцінюються в два етапи. На першому етапі конкурсу конкурсна комісія здійснює відбір п'яти робіт у кожній номінації.

На другому етапі відібрані роботи будуть виставлені на вільне обговорення , перегляд і голосування на батьківських зборах.

5.2 . Учасники вільного голосування можуть вибрати одну кращу роботу в кожній номінації.

5.3. Для організації підготовки та проведення конкурсу, відбору переможців конкурсу створюється конкурсна комісія.

5.4. Конкурсна комісія здійснює підрахунок голосів та визначає кращу роботу в кожній з двох номінацій.

5.5. Члени конкурсної комісії здійснюють свою діяльність безоплатно.

5.6. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 / 3 затвердженого складу комісії. Рішення конкурсної комісії приймаються відкритим голосування , простою більшістю голосів.

5.7. Результати роботи конкурсної комісії оформляються протоколом, підписаним головою комісії.

6 . Підведення підсумків конкурсу.

6.1. На підставі протоколу конкурсної комісії, Наказом по ДНЗ визначаються переможці конкурсу в двох номінаціях.

6.2. Переможці конкурсу в кожній з номінацій нагороджуються Дипломами. Імена переможців та їх фотографії публікуються на офіційному сайті КЗ «ДНЗ № 19».

 6.3. Підсумки конкурсу публікуються  на офіційному сайті КЗ «ДНЗ № 19» .

 

Додаток

до Положення про конкурс

на кращий логотип і слоган

дошкільного навчального закладу

 

АНКЕТА - ЗАЯВА

учасника конкурсу на кращий логотип і слоган КЗ «ДНЗ № 19»

 

1 . ПІБ учасника (повністю) _____________________________________

_______________________________________________________________

2 . Контактний телефон учасника: __________________________________

3 . Пропонований слоган: _________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Присвоєний № учаснику конкурсу у номінації «Кращий слоган»: _____

5 . Пропонований логотип ( додається).

6. Присвоєний № учаснику конкурсу у номінації «Кращий логотип»: ____

 

«_____» _____________________ 2015 року.                                

 

Підпис учасника:_____________________ /__________________________/

 

Відмітка про реєстрацію заяви

 

«_____» _______________________ 2015 року.

 

 Заяву прийняла:____________________ /___________________________/