Циклограма діяльності

Циклограма роботи завідувача на тиждень

 

 

Вид діяльності

Час

Понеділок

1

Контроль за виходом працівників на роботу, розстановка кадрів

8.00 – 8.30

2

Робота з батьками

8.30 –9.00

3

Контроль за організацією освітнього процесу

9.00 – 10.00

4

Контроль за виходом дітей на прогулянку

10.00 – 10.30

5

Робота з діловодом

10.30 – 11.30

6

Контроль за харчуванням (харчоблок)

11.30 – 13.00

7

Робота з соціумом

14.00 – 15.00

8

Контроль за загартуванням та гімнастикою пробудження

15.00 – 15.30

9

Контроль за роботою старшої медсестри

15.30 – 16.00

10

Самоосвіта

16.00 – 18.00

Вівторок

1

Контроль та аналіз готовності педагогів до занять

9.00 – 9.30

2

Прийом громадян

9.30 – 11.30

3

Контроль за роботою спеціалістів

10.30 – 12.00

4

Розв’язання поточних питань

12.00 – 13.00

5

Контроль за організацією роботи з ОБЖД, ОП, ЦЗ

14.00 – 15.30

6

Резерв часу

15.30 –16.00

7

Робота з бухгалтерією

16.00 – 18.00

Середа

1

Контроль роботи служб ДНЗ

9.00 – 10.30

2

Робота з документацією

10.30 – 12.00

3

Резерв часу для розв’язання поточних питань

12.00 – 13.00

4

Педагогічна година

13.15 – 14.30

5

Контроль за діяльністю ДНЗ за планом. Контроль роботи завгоспа

14.30 – 15.00

6

Робота з документацією

15.00 – 16.00

7

Робота з батьками, працівниками

16.00 – 17.00

8

Контроль за діяльністю ДНЗ за планом

17.00 – 18.00

Четвер

1

Робота з соціумом

9.00 – 10.00

2

Взаємодія з ст. м/с щодо питань стану здоров’я дітей

10.00 – 11.00

3

Робота з ЦБ №3

11.00 – 12.00

4

Організація роботи з виконання рекомендацій СЕС та осіб, які контролюють роботу ДНЗ

12.00 – 13.00

5

Нарада адміністрації ДНЗ

14.00 – 14.30

6

Прийом працівників з особистих питань

14.30 – 15.00

7

Розв’язання поточних питань

15.00 – 16.30

8

Обговорення педпроцесу з вих. – методистом. Контроль роботи

16.30 – 17.30

9

Огляд приміщень та території з завгоспом, ст м/с

17.30 –18.00

П’ятниця

1

Робота з документацією

9.00 – 11.00

2

Взаємодія з соціумом

11.00 – 13.00

3

Робота з молодими педагогами

14.00 – 14.30

4

Робота з діловодом. Контроль роботи

14.30 – 15.00

5

Аналіз документації працівників

15.00 – 16.00

6

Розв’язання питань з організації харчування

16.00 – 17.00

7

Робота з батьками та працівниками. Контроль за організацією дітей на прогулянці

17.00 – 18.00

 

Зміст контролю завідувача ДНЗ

 

 

Зміст контролю

Хто зазнає контролю

Постійний контроль

1

Виконання інструкцій з ОБЖД

Всі працівники

2

Навчально – виховний процес

Вихователь – методист

3

Результати медогляду дітей

Ст м/с

4

Проведення оздоровчих заходів у режимі дня

Педагоги, інструктор з фізк.

5

Організація харчування

Ст. м/с, кухарі

6

Відвідування дітьми ДНЗ

вихователі

7

Дотримання режиму дня працівниками

Усі групи, усі працівники

8

Дотримання санепідрежиму

Ст м/с, усі працівники

9

Питання наступності зі школою

Вих – методист, педагоги

10

Підвищення кваліфікації працівників

Вихователь – методист

11

Робота з молодими педагогами (наставництво)

Вих – методист, вих – наставн.

12

Психологічний клімат

Практичний психолог

13

Робота з батьками

Вих. – методист, психолог

14

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

Усі працівники

15

ОП

Завгосп

16

Збереження майна

Завгосп

17

Витрата позабюджетних та бюджетних коштів

Бухгалтер

1 раз в місяць

1

Аналіз захворюваності

Ст. м/с

2

Дотримання норм харчування

Ст м/с

3

Виконання плану дітоднів

Ст. м/с, вихователі

4

Проведення фізкультурних розваг

Інструктор з фізкультури

5

Стан документації в групах

Педагоги

6

Виконання рішень педради

Вих – мет, педагоги

7

Стан залишків продуктів харчування

Комірник, ст. м/с

8

Стан навчально – виховної роботи у педагогів, які атестуються

Педагоги, які атестуються, члени атестаційної комісії

І раз в квартал

1

Участь педагогів в методичних об’єднаннях

Вихователь - методист

2

Підбиття підсумків участі в конкурсах

Вихователь - метолдист

3

Проведення батьківських зборів

Педагоги

4

Виконання рекомендацій

Вихователь - методист

5

Виконання кошторису витрат

Завгосп

6

Виконання плану роботи

Адміністрація ДНЗ

7

Проведення інструктажів з ОБЖ та ОП

Завгосп, вих - методист

Вибірково

1

Дотримання режиму дня та організації роботи ДНЗ з урахуванням специфіки сезону, стану здоров’я дітей

Педагоги

2

Загартування

Вихователі

3

Рухова активність дітей

Інструктор з фізк., вихователі

4

Сформованість КГН, самообслуговування

Вихователі, діти

5

Сформованість культури поведінки

Вихователі, діти

6

Сформованість компетентності дитини відповідно до вимог програми

Вихователі, діти

7

Життєва компетентність

діти

8

Планування роботи

Педагоги

9

Взаємодія вихователів та інших педагогів

Педагоги

10

Взаємодія з батьками

Педагоги

11

Підготовка педагогів до роботи з дітьми

Педагоги

12

Організація розвивального середовища

Усі працівники

13

Вихід співробітників на роботу

Усі працівники

14

Взаємодія з соціумом

Усі працівники

 

Система інформаційного забезпечення управління ДНЗ

 

Періодичність надходження інформації

Зміст інформації

відповідальний

Засоби збору інформації

Щоденна

- Наявність вихователів, обслуговуючого персоналу у закладі, трудова дисципліна.

- Відвідування вихованців у розрізі групи.

- Готовність приміщення до занять.

- Надходження заяв, листів, розпоряджень.

- Виконання планів роботи адміністративно-управлінською ланкою закладу.

- Проведення й результативність навчально – виховних заходів.

- Стан дитячого травматизму.

- Санітарний стан приміщень.

- Виконання режиму дня.

 

- Психо-емоційний стан дітей, що проходять адаптацію.

Вихователь – методист, завгосп

 

Вихователі, старша медсестра

Завгосп

 

Діловод

 

Вихователь - методист, завгосп, діловод

Завідувач, вихо-ватель-методист

Вихователі

Медсестра

Вихователь – ме-тодист, медсестра

Вихователі, психолог

Спостереження

 

 

Журнали

обліку

Обстеження

 

Книги

 

Бесіди, плани роботи підрозділів

Спостереження, бесіди, плани

Аналіз

Результати спост.

Спостереження

 

Спостереження

Щотижнева

- Результати контролю.

 

 

- Виконання планів роботи.

 

 

 

- Соціальна та соціо – культурна робота

- Виконання загартовуючи процедур.

- Робота технологічного обладнання, енергозбереження

- Виконання рухового режиму.

 

 

- Якість підготовки і проведення методичної роботи.

 

- Результативність роботи з батьками.

- Якість підготовки і проведення дитячих розваг.

 

- Виконавська дисципліна

Завідувач, вихо-ватель-методист

 

Завідувач, вихо-ватель-методист, старша медсестра, завгосп

Вихователь-мето-дист, психолог

Вихователь-мето-дист, ст.м/с.

завгосп

 

Вихователь-мето-дист, ст.. м/с

 

Вихователь-методист

 

Завідувач, вихователі

Вихователь-мето-дист, вихователі, музкерівники

діловод

Документація, спостереження, бесіди

Документація, плани, бесіди

 

 

Документація, бесіди

Спостереження, документація

Спостереження, журнали обліку

Спостереження, документація, хронометраж

Бесіди, спостереження, документація

Бесіди

 

Спостереження, документація, бесіди

Аналіз виконання

документів

Щомісячна

- Виконання місячних планів роботи.

 

- Ведення документації закладу; якість планування навчально-виховної роботи.

 

- Виконання норм харчування.

 

- Результати контролю санітарного стану приміщень.

- Результати використання енергоносіїв.

 

- Виконання нормативних документів, наказів, розпоряджень

 

 

- Організація життєдіяльності дітей

 

- Рівень захворюваності дітей.

 

- Стан фінансово – господарської діяльності.

- Результати тематичного, фронтального контролю вивчення стану навчально – виховної роботи.

Вихователь-мето-дист, ст.. м/с, завгосп

Завідувач, вихо-ватель-методист, завгосп, ст.. м/с, діловод

Старша медсестра

Старша медсестра

Завгосп

 

 

Завідувач, вихо-ватель-методист, старша медсестра, завгосп, діловод

Вихователі, вихо-ватель-методист

 

Старша медсестра

Завгосп

 

Завідувач, вихователь-методист

План спостереження, бесіди

Документація, плани

 

 

Відомості з від-ділу харчування

Спостереження

 

Спостереження, порівняний конт-роль.

Дані внутріш-нього контролю, спостереження, бесіди

 

Бесіди, спост., контроль

 

Документація

 

Документація

 

Документація, спостереження, продукти дитячої діяльності

Що квартальна

- Виконання плану роботи

 

 

- Підвищення кваліфікації педагогів

- Стан роботи методичного кабінету.

 

- Результативність навчально-виховної роботи.

 

- Результати медичних заходів.

 

- Здійснення наступності у роботі ДНЗ і школи.

- Виконання рішень педради.

 

 

- Результати фізичної підготовленості дітей, антропометрія

- Результативність бесід з батьками, проведення батьківських зборів

Завідувач, вихо-ватель-методист, ст.. м/с, завгосп

Завідувач, вихо-ватель-методист

Завідувач, вихо-ватель-методист

 

Педагогічний колектив

 

Старша медсестра

Завідувач, вихо-ватель-методист

Завідувач, вихо-ватель-методист

 

Завідувач, вихо-ватель-методист, старша медсестра

Завідувач, вихователі

Плани, звіти, результати контролю

Співбесіди

 

Документація, анкетування, бесіди

Діагностичні картки, контроль, спостереження.

Документація, бесіди

Документація, плани

Протоколи, накази, бесіди, контроль

 

Хронометраж, документація

 

Анкетування, спостереження, бесіди